هک فیسبوک “Facebook”

هک فیسبوک "Facebook" تنها با داشتن شماره تلفن قربانی | سال 2018 برای فیسبوک یک کابوس تمام عیار بود. شناسایی آسیب پذیری های متعدد و نفوذ...

ادامه مطلب