افزایش امنیت فرزندان در فضای مجازی توسط والدین

به نقل از همیار مارکت اندروید و به گزارش ایرنا - افزایش امنیت فرزندان در فضای مجازی توسط والدین بسیار توصیه می شود، کودکان با ورود به س...

ادامه مطلب

برنامه کنترل اینستاگرام از راه دور – کنترل مخفیانه گوشی فرزندان

حتما شما هم نگران فعالیت های فرزند خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام هستید و می خواهید کنترل کامل اینستاگرام گوشی فرزندان خود را به دست بگ...

ادامه مطلب

سامانه مراقبت از فرزندان در فضای مجازی

این روزها دیگر خانواده ‌ای را نمی ‌بینید که از وسایل ارتباط ‌جمعی نظیر تلفن، تبلت و کامپیوتر استفاده نکنند. وسایل دیجیتالی مثل تلفن همر...

ادامه مطلب